Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Zgłoszenie działania/zdarzenia niepożądanego

Firma CHEMA-ELEKTROMET zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania/ zdarzenia oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Zgłoszenie działania/zdarzenia niepożądanego produktu leczniczego

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Zdarzenie niepożądane produktu leczniczego weterynaryjnego to  każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego weterynaryjnego występujące podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu, a także każde niekorzystne i niezamierzone działanie, które występuje u człowieka po ekspozycji na produkt leczniczy weterynaryjny.

Jeżeli jesteś pacjentem, przed­sta­wi­cie­lem ustawowym lub opiekunem fak­tycz­nym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie nie­po­żą­dane jednego z naszych produktów, prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza – 1. Prosimy o wypeł­nienie formularza naj­do­kład­niej jak to możliwe.

Jeśli jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia/ służb medycznych i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza –  2. W przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych prosimy o wypełnienie formularza – 4.

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego CHEMA-ELEKTROMET u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza – 3.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania/ zdarzenia niepożądanego albo działania/ zdarzenia niepożądanego spowodowanego przez produkt firmy Chema-Elektromet prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516 098 801 albo o wypełnienie i przesłanie do firmy odpowiedniego formularza zgłoszenia działania niepożądanego  na adres e-mail: pv@rapofarm.pl lub na adres firmy: ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów.

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Chema-Elektromet Spółdzielnię Pracy w Rzeszowie jako administratora danych osobowych oraz Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz).

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny  jest obowiązkowe.

Informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

Zgłoszenie działania niepożądanego kosmetyku

Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych – Artykuł 23 Informowanie o ciężkim działaniu niepożądanym podaje definicje działań niepożądanych.

Działanie niepożądane” oznacza niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będące skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania produktu kosmetycznego.

„Ciężkie działanie niepożądane” oznacza działanie niepożądane, które powoduje tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon.

Każde ciężkie działanie niepożądane musi zostać zgłoszone do Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, znajdującego się w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Jeżeli jesteś użytkownikiem i chciałbyś zgłosić działanie nie­po­żą­dane jednego z naszych produktów kosmetycznych, prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza – 5. Prosimy o wypeł­nienie formularza naj­do­kład­niej jak to możliwe.