Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Zgłoszenie działania/zdarzenia niepożądanego

Firma CHEMA-ELEKTROMET zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania/ zdarzenia oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Zdarzenie niepożądane produktu leczniczego weterynaryjnego to  każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego weterynaryjnego występujące podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu, a także każde niekorzystne i niezamierzone działanie, które występuje u człowieka po ekspozycji na produkt leczniczy weterynaryjny.

Jeżeli jesteś pacjentem, przed­sta­wi­cie­lem ustawowym lub opiekunem fak­tycz­nym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie nie­po­żą­dane jednego z naszych produktów, prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza – 1. Prosimy o wypeł­nienie formularza naj­do­kład­niej jak to możliwe.

Jeśli jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia/ służb medycznych i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypeł­nie­nie załą­czo­nego poniżej for­mu­la­rza –  2. W przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych prosimy o wypełnienie formularza – 4.

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego CHEMA-ELEKTROMET u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza – 3.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania/ zdarzenia niepożądanego albo działania/ zdarzenia niepożądanego spowodowanego przez produkt firmy Chema-Elektromet prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516 098 801 albo o wypełnienie i przesłanie do firmy odpowiedniego formularza zgłoszenia działania niepożądanego  na adres e-mail: pv@rapofarm.pl lub na adres firmy: ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów.

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy w Rzeszowie niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Chema-Elektromet Spółdzielnię Pracy w Rzeszowie jako administratora danych osobowych oraz Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz).

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny  jest obowiązkowe.

Informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.